“Every Praise” Hezekiah Walker, John David Bratton
©2013 Li’l Eva MusicLuv Ki PublishingDavo Pavo Music
Administrators: Anthem Entertainment L.P., Capitol CMG Publishing